Výsledky sčítania slovenských UX profesionálov

Do prieskumu, ktorý prebiehal od 15. novembra 2016 do 18. januára 2017 v Česku a na Slovensku, sa zapojilo spolu 569 UX profesionálov. Z toho 137 z nich vyplnilo slovenský dotazník. Postupne sme dáta vyčistili a zostalo nám 99 UX profesionálov, ktorých odpovede tvoria základ nášho prieskumu. Ďakujeme všetkým za podporu.

Miška, Ika a BoB


Obsah

  1. UX profesionál(ky) na Slovensku
  2. Práca/Pracovisko
  3. Mzda
  4. UX aktivity
  5. Spokojnosť a motivácia
  6. Pred UX
  7. Život mimo pracovnej doby
  8. Ochota ďalšej spolupráce na prieskume

1. UX profesionál(ky) na Slovensku
2. Práca/Pracovisko
3. Mzda

4. UX aktivity


5. Spokojnosť a motivácia

6. Pred UX7. Život mimo pracovnej doby
8. Ochota ďalšej spolupráce na prieskume


Organizátori

Slovenská User Experience Asociácia
Asociace UX

Partneri

Martinus
ZOOT.
CZECHDESIGN